DEZINSEKCE A DERATIZACE

Nabízíme vám ochrannou dezinsekci a deratizaci v těchto oblastech:

 • kancelářské a další komerční prostory
 • byty, domy a jiné soukromé objekty
 • výrobní haly a skladovací prostory
 • gastronomie a ubytovací provozy
 • prostředky hromadné dopravy
 • komunální sféra
 • státní správa

Naše společnost:

 • provádí dezinfekci v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (tj. odborná způsobilost a platné živnostenské oprávnění)
 • poskytuje preventivní a průběžnou dezinsekci a deratizaci
 • poskytuje pravidelnou a jednorázovou dezinsekci a deratizaci
 • využívá schválené, profesionální, kvalitní a prověřené biocidní přípravky
 • používá vlastní moderní technické vybavení
 • je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti
 • ke každé zakázce přistupuje maximálně zodpovědně
 • dodržuje postupy chránící zdraví zákazníka, jeho klientů i životního prostředí

V oblasti dezinsekce se zaměřujeme na hubení mravenců, švábů, rusů, štěnic a vos.

V oblasti deratizace se zaměřujeme na hubení potkanů a myší.